We versterken onze gemeenschappen door het verstrekken van de werkgelegenheid, het doneren van onze tijd, middelen en talenten, het ondersteunen van gemeenschappen, het creëren van resource verbindingen in de markten waarin we actief zijn. Wij erkennen het verband tussen het succes van onze gemeenschappen en het succes van ons bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze relaties.

belize-yp3[1]

Wij geloven in de kracht van samenwerking en verbondenheid. Onze programma’s zijn gericht op Environmental Sustainability, Business Development en de communautaire integratie.

The Yellow to Green is een milieu-initiatief dat tot doel om het aantal papier gestort in onze stortplaatsen per jaar te verminderen. Het project in samenwerking met lokale en internationale distributie en recycling partners beginnen aan sensibilisering en bewustmakingscampagnes op de basisschool niveau en binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn. Tot op heden hebben wij duizenden tonnen gebruikte Directories en papier hetgeen leidt tot een vermindering van onze ecologische voetafdruk verzameld.

De Dienst van de Boom is een bron verbanden platform aansluiten van gemeenschappen, individuen, organisaties en bedrijven aan de behoeften van elkaar. De belangrijkste kenmerken van de dienst boom zijn:

  • Bereikbaarheid: Snel en eenvoudig toegang tot de informatie
  • Samenwerking: Gelegenheid om samen te werken met initiatieven service, verenigingen, NGO’s, Financiering agentschappen
  • Ondersteuning: Gelegenheid om steun en middelen te geven